M ČR 2018 podle nových pravidel ISSF

V Praze dne 18.1.2018

Vážení sportovní střelci, na základě diskuze Prezídium ČSS, z.s. schválilo, že na M ČR 2018 ve střelbě ze vzduchových zbraní budou kategorie podle nových pravidel ISSF (ženy a juniorky 60 ran). Dorostenecké kategorie budou i nadále střílet VzPu 40 nebo VzPi 40. Pro časovou náročnost zatím nebudou zařazeny závody smíšených dvojic (MIX). S touto disciplínou se ale počítá na závodech ČP – KZR. Na závodech ČPTM budou „klasické“ disciplíny – SM 60, SM 3×20, VzPu 40, SP 30+30, VzPi 40, RP 2×30 a podle zájmu ze strany pistolových SSK je možno zařadit disciplínu LP 60 (bude vyhlášená anketa).

Jiří Streit
prezident ČSS, z.s

zdroj:>>shooting.cz