Členské příspěvky na rok 2021

Výroční členská schůze SSK Opava 0126 se z důvodu vládních omezení neuskuteční v tradičním termínu na začátku roku 2021.

Členské příspěvky na rok 2021 lze zaslat bankovním převodem na účet u FIO banky číslo účtu: 2401371864/2010 do 15. 2. 2021.

Jakmile budou vládní opatření rozvolněna, budou ihned zpřístupněny tréninkové prostory ve Slezance. Informace dostanou členové SSK prostřednictvím SMS.